Warunki promocji

Podstawowe warunki promocji spółki HELUZ

Promocja jest adresowana do klientów końcowych (osób fizycznych), którzy zamówią wybrany rodzaj materiału budowlanego do budowy własnego domu jednorodzinnego w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce i w Austrii i odbiorą go w ustalonym terminie. Przy spełnieniu wszystkich warunków promocji klienci otrzymają kupon podarunkowy upoważniający do zakupu dowolnej ilości materiału z aktualnej oferty spółki Alza.cz a.s. Wartość kuponu podarunkowego jest uzależniona od przeważającego typu asortymentu odebranego materiału budowlanego. Warunkiem koniecznym jest rejestracja do promocji za pomocą formularza internetowego, opracowanie wykazu obmiaru zgodnie z dokumentacją projektową, który trzeba udokumentować do 31.03.2019 za pomocą formularza wniosku o obliczenie zużycia materiału i dostarczenie materiału budowlanego spółki HELUZ. W promocji mogą uczestniczyć klienci, którzy wystąpili o wykonanie wykazu obmiaru i odebrali towar zgodnie z warunkami tej promocji. Z aktualnego wykazu obmiaru wynika minimalna ilość odebranego materiału do spełnienia warunków promocji. Na podstawie jednej budowy można wnioskować tylko o jeden kupon podarunkowy.

Szczegółowa procedura uzyskania kuponu podarunkowego:

 1. Pierwszym krokiem do uzyskania kuponu podarunkowego jest rejestracja do 31.03.2019 za pomocą formularza internetowego na stronie www.heluz.cz/akce dla klientów z Republiki Czeskiej, (www.heluz.sk/akcie dla klientów z Republiki Słowackiej, www.heluz.pl/akcja dla klientów z Rzeczpospolitej Polskiej i www.heluz.at/sonderaktion dla klientów z Austrii).
 2. Po otwarciu formularza rejestracyjnego wybieramy jedną z możliwości: A) Tak, mam wykaz obmiaru i chcę się zarejestrować. B) Chcę opracować wykaz obmiaru i zarejestrować się. C) Chcę się tylko zarejestrować i nie mam dokumentacji projektowej.
  • A) klienci, którzy mają już opracowany wykaz obmiaru dokumentacji projektowej w Dziale ofert spółki HELUZ, w formularza internetowym podają numer zamówienia i numer wykazu obmiaru,
  • B) klienci, którzy nie mają wykazu obmiaru z dokumentacji projektowej po wypełnieniu podstawowych danych w formularzu rejestracyjnym zostaną przekierowani do dokończenia rejestracji do formularza wniosku o obliczenie zużycia materiału, który trzeba wypełnić dla dokończenia rejestracji. Do wypełnienia formularza o obliczeniu zużycia materiału trzeba przygotować dokumentację projektową. W przypadku braku dokumentacji projektowej prosimy postępować zgodnie z punktem C,
  • C) klienci, którzy nie mają wykazu obmiaru i jednocześnie aktualnie nie mogą wnioskować o obliczenie zużycia materiału, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zostaną zaproszeni do promocji przez przedstawiciela spółki HELUZ na podany e-mail i o uzupełnienie niezbędnych informacji do spełnienia warunków promocji
 3. Rejestrację spółka HELUZ potwierdza automatycznym e-mailem. Klienci z już opracowanym obmiarem będą się kontaktować w razie potrzeby sprecyzowania danych z przedstawicielem spółki HELUZ. Klienci, którzy nie dostarczyli dokumentacji projektowej, zostaną o to poproszeni w trakcie i przed zakończeniem promocji przez przedstawiciela HELUZ. Po opracowaniu wykazu obmiaru zostanie Państwu razem z nim przesłany kupon z kodem zniżkowym, który trzeba starannie zachować do dalszego użycia, na przykład do wejścia do sekcji Mój HELUZ.
 4. Przy zamawianiu materiału budowlanego u producenta (hurtownia materiałów budowlanych, hobby market, firma budowlana, itp.) trzeba przedstawić kupon z kodem zniżkowym i zwrócić się do sprzedawcy o wprowadzenie kodu zniżkowego do zamówienia materiału budowlanego w spółce HELUZ. Bez tych danych w zamówieniu nie można skorzystać z kuponu podarunkowego!
 5. Materiał budowlany trzeba zamówić w terminie od 01. 02.2019 do 15.04.2019, przy późniejszym zamówieniu nie można sobie rościć prawa do kuponu podarunkowego . Materiał budowlany trzeba odebrać do 30.04.2019, przy złożeniu kaucji termin odbioru materiału przedłuża się najpóźniej do 15.05.2019. Warunki kaucji ustala się indywidualnie albo za potwierdzeniem spółki HELUZ. Przez odbiór materiału budowlanego rozumie się jego wywóz na konkretną budowę z zakładu produkcyjnego HELUZ.
 6. Uzyskanie kuponu podarunkowego jest uwarunkowane odbiorem minimalnej ilości materiału budowlanego. Odebraniem przynajmniej 25 palet materiału budowlanego i jednocześnie odebraniem minimum 75 % ilości materiału budowlanego z wykazu obmiaru, do którego był wystawiony kod zniżkowy.
 7. Na www.mojheluz.pl w sekcji PROMOCJA można na bieżąco obserwować stan uprawnień do kuponu podarunkowego Alza. Po spełnieniu wszystkich warunków promocji, kupon podarunkowy Alza osobiście przekaże Państwu przedstawiciel handlowy spółki HELUZ, który ustali z Państwem termin przekazania. Kupon podarunkowy jest ważny do końca stycznia 2020 i można go wykorzystać wyłącznie w spółce Alza.cz a.s. Kupon podarunkowy można wykorzystać przy zakupie dowolnego towaru z aktualnej oferty spółki Alza.cz a.s. Kupon podarunkowy nie może być wykorzystany do wypłaty w gotówce. W sekcji Książeczka czekowa, po odebraniu materiału można wygenerować Książeczkę czekową HELUZ z następnymi korzystnymi możliwościami dla Państwa budowy, te korzystne opcje dotyczą klientów z Republiki Czeskiej i Słowacji.
 8. Dane osobowe przetwarzamy w zakresie imienia i nazwiska, e-maila, telefonu i miejsca budowy. Celem przetwarzania jest dopełnienie warunków promocji. Dane są przekazywane stronom trzecim tylko w celu wykonania warunków promocji. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z porządkiem prawnym regulującym obszar ochrony danych osobowych, między innymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, odwołania udzielonej zgody, wnioskowania o zmianę zakresu zgody, złożenia zapytania albo wniosku w zakresie ochrony danych osobowych w następujący sposób: e-mailem oou@heluz.cz, na piśmie na nasz adres, osobiście w siedzibie którejkolwiek z naszych spółek koncernu HELUZ, kontakty są podane na naszych stronach internetowych www.heluz.pl/pl/gdpr-2.

Wartość kuponu podarunkowego jest ustalana na podstawie ilości przeważającego typu asortymentu wyrobów HELUZ:

Podsumowanie ważnych terminów promocji:


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu wywozu z powodu ograniczenia możliwości produkcyjnych.
Potwierdzając te warunki w formularzu promocji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na ich przekazywanie stronie trzeciej.