Wszystkie aktualności

Zaprawy zimowe i piana do murowania HELUZ wydłużają sezon budowlany

7 lis 2019

Temperatura powietrza w czasie przygotowywania i wiązania zaprawy zimowej nie może spaść poniżej -5°C

Pierwsze przymrozki mamy już w tym roku za sobą, ale z tego powodu sezon budowlany wcale nie musi się kończyć. Potrafią go przedłużyć zaprawy zimowe HELUZ przeznaczone do murowania bloczków ceramicznych w temperaturach pomiędzy -5°C, a +15°C. Podobnie do użycia w chłodniejsze dni nadaje się też systemowa piana do murowania HELUZ, w przypadku której nie dochodzi do przenoszenia wilgoci ze spoiwa do bloczków, ponieważ w odróżnieniu od klasycznych zapraw wapienno-cementowych w spoiwie nie ma wody.

Murowanie bloczków na zaprawy cementowe ma być wykonywane w temperaturze od +5°C i wyżej, a w temperaturach niższych od -5°C jest zabronione.  Ale co robić podczas lekkiej zimy, kiedy należy się spodziewać średnich temperatur pomiędzy zerem, a +5°C? Do murowania w okresie zimowym (tj. z reguły pomiędzy 1 listopada, a 31 marca) spółka HELUZ oferuje tzw. zaprawy zimowe – mowa tu o wersjach zimowych wszystkich zapraw HELUZ, tj. cienkowarstwowej całopłaszczyznowej zaprawie typu SBC, cienkowarstwowej zaprawie typu SB, następnie zaprawie fundamentowej, zaprawie TREND i klasycznej zaprawie murarskiej M5. Zaprawę zimową dostarcza się w takich samych workach, jak zwykłe zaprawy, tylko na boku drukiem igłowym oprócz daty produkcji jest wydrukowany jeszcze jeden wiersz z tekstem „zimowa do -5 °C“.  

Dalszą możliwością jest wykonywanie w okresie zimowym prac murarskich na systemową pianę do murowania HELUZ, przy której nie dochodzi do przenoszenia wilgoci ze spoiwa do bloczków, ponieważ w odróżnieniu od klasycznych zapraw wapienno-cementowych piana nie zawiera wody. Mur wybudowany na pianę PUR charakteryzuje się mniejszą wytrzymałością i dlatego bez konsultacji z projektantem nie można zamienić zaprawy cienkowarstwowej na pianę.

We wnętrzu zamkniętego budynku prace można kontynuować

„Jeżeli na budowach jest to tylko możliwe, to z takimi pracami, jak murowanie ścian obwodowych, tynkowanie zewnętrzne albo betonowanie stropów, radzimy poczekać do wiosny. Pracować można na budowach, które są ogrzewane,“ zaleca inż. Zuzana Hejlová, autoryzowany statyk ze spółki HELUZ. „Jeżeli budowa na zimę jest już „zamknięta“, to oznacza, że są już wymurowane ściany obwodowe, jest gotowy strop i są zakryte otwory budowlane, a temperatura wewnątrz obiektu z reguły nie spada poniżej +8°C. Można wtedy kontynuować prace budowlane wewnątrz obiektu. Z prac murarskim można wykonywać na przykład murowanie ścianek działowych, tynki wewnętrzne, itp.,“ dodaje inż. Zuzana Hejlová.   

Przy murowaniu w okresie zimowym trzeba przestrzegać następujących zasad:

  • Materiał trzeba chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Rozpakowane palety bloczków, poszczególne elementy kominów i worki z zaprawą muszą być składowane w suchym miejscu w temperaturze ponad -5 °C, tzn. w krytych magazynach. Piana murarska HELUZ musi być przechowywana przynajmniej w ogrzewanym kontenerze na placu budowy, ponieważ temperatura samej tuby z pianą musi przekraczać +10°C (ale nie może osiągnąć więcej, niż +30°C).

  • Przy murowaniu na bloczkach nie mogą występować resztki szronu albo śniegu, a bloczki nie mogą być zakurzone, ani zanieczyszczone w inny sposób. Cały materiał murarski musi być suchy, a przy murowaniu bloczków nie moczy się (bloczki można nawilżać od temperatury +10°).

  • Temperatura powietrza w czasie przygotowywania i wiązania zaprawy nie może spaść poniżej -5°C. Jeżeli zaprawy zimowe przygotowuje się przy temperaturach ponad 0°C, to wody zarobowej nie trzeba wstępnie podgrzewać, przy murowaniu poniżej temperatury zamarzania (tzn. od 0°C do -5°C), woda zarobowa do przygotowania zapraw zimowych musi być podgrzana do około 30°C. Przy zaprawach zimowych obowiązuje też ograniczenie, że można je przygotowywać do temperatury +15°C (na tzw. zaprawy zimowe nie można murować latem).

  • Świeżo wymurowana ściana musi być chroniona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem, itp.) za pomocą folii nieprzemakalnej, a temperatura nie może spaść w czasie 14 dni po wymurowaniu poniżej -5°C. Jeżeli pod folię ochronną wokół całego muru włoży się bez szczelin płyty styropianu o minimalnej grubości 5 cm, to temperatura krótkotrwale może się obniżyć nawet do -10°C. Wynika stąd, że przy spodziewanych temperaturach niższych od -5°C nie można już murować na zaprawy cementowe i trzeba poczekać na korzystniejszą pogodę.

  • Okres z temperaturą poniżej +5°C nie zalicza się do koniecznej przerwy technologicznej przed statycznym obciążeniem muru albo przed otynkowaniem (czyli przerwę technologiczną trzeba wydłużyć o ten czas). 

  • Jeżeli budowa na zimę jest już „zamknięta“, to oznacza, że są wymurowane ściany obwodowe, jest gotowy strop i są zakryte otwory budowlane tak, że temperatura wewnątrz obiektu z reguły nie spada poniżej +8°C, a prace budowlane wewnątrz obiektu mogą być kontynuowane. Z prac murarskim można wykonywać na przykład murowanie ścianek działowych, tynki wewnętrzne, itp.

  • Jakiekolwiek niedocenianie wpływu temperatur zimowych może spowodować dodatkowe koszty. Podczas zimy prace nie tylko postępują wolniej, ale trudniej jest też zapewnić wymaganą jakość prac budowlanych, co wpływa na końcową wielkość deformacji konstrukcji pod wpływem zmian objętościowych (jak skurczenie, rozszerzenie, odkształcenie). W szczególności wielkość przesunięć spowodowanych zmianami temperatury jest determinowana temperaturą początkową przy samym wykonywaniu muru albo stropu. Im niższa jest temperatura przy wykonywaniu tych prac, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo powstania jakichś pęknięć, zarówno w tynkach, jak i we właściwej konstrukcji nośnej.

Wszystkie aktualności

Ta strona korzysta z plików cookie

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług.

Pozwól wszystkim
Dostosuj

Personalizacja plików cookie